HomeAkademiaAnaliza TechnicznaWolumen

Wolumen

Wolumen na rynku Kryptowalut
Na rynku krypto walut istnieje decentralizacja transakcji więc nie ma jednej instytucji która zbiera wszystkie informacje na temat wolumenu wszystkich transakcji kupna lub sprzedaży. Jest to dość istotny problem rynku kryptowalutowym. Na rynku kryptowalut mamy 3 możliwości dokonania transakcji:
– bez pośrednictwa giełdy
– instrumenty pochodne (CFD, FUTURES…)
– giełdy kryptowalut

Wolumen transakcyjny to liczba danej kryptowaluty która zmieniła właściciela.

Książkowa definicja wolumenu

Wolumen oznacza liczbę instrumentów finansowych, którymi obraca się w ustalonym przedziale czasu. Wolumen jest najpotężniejszym wskaźnikiem potwierdzającym ruch cenowy, a potwierdzenie jest kluczowym pojęciem w analizie technicznej. Gdy obserwujesz zmiany en na wykresie, możesz wyobrazić sobie kupujących, którzy żądają coraz większej po coraz wyższych cenach, lub sprzedających, którzy oferują coraz więcej instrumentów na sprzedaż po coraz niższych cenach. Bywają jednak sytuacje, kiedy pojedyncza, duża transakcja zakupu lub sprzedaży decyduje o znaczącym skoku cenowym. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy w danej chwili na rynku nie ma zbyt wielu uczestników handlujących danym instrumentem – jest to sytuacja zwana brakiem płynności.
Wolumen w analizie technicznej wykorzystuje się do określenia stopnia zaangażowania traderów.  Jeśli wzrostowi ceny towarzyszy wzrost wolumenu, uzyskujemy potwierdzenie w postaci zaangażowania. Wolumen to niezaprzeczalny i bezpośredni dowód na popyt. Podobnie, jeśli zaobserwujesz duży spadek ceny, któremu jednak nie towarzyszy wzrost wolumenu, możesz wywnioskować, że ten ruch cenowy był aberracją. Wolumen mówi Man tylko o liczbie instrumentów którymi obracano a nie o ilości traderów uczestniczących w transakcjach. Może dochodzić do sytuacji w której wzrost wolumenu jest wywołany zaledwie kilkoma dużymi transakcjami, co może doprowadzić Cię do błędnych wniosków.

Czy wolumen jest istotny?

Nigdy nie należy pomijać wolumenu. Jest to jest to z najistotniejszych elementów analizy technicznej.  Wolumen zarówno na rynku FOREX jak i rynku kryptowalutowym zawszę zawiera w sobie 3 podstawowe informacje:
– datę transakcji
– cenę
– wolumen tej transakcji
Analiza wolumenowa ma istotne zastosowanie, ważne jest aby robić ją na właściwej giełdzie, nie możemy sugerować się wolumenem który jest prezentowany z giełdy o małej płynności danego instrumentu – giełdy mało popularne.
Wolumen nanoszony jest pod wykresem cenowym, a w narzędziu TradingView dodatkowo nanoszona jest na niego średnia krocząca pozwalająca zobaczyć czy ten wolumen który nam się kształtuje jest powyżej lub poniżej średniej:
 
Kolor słupka wolumenu jest zbieżny z kolorem świecy podczas której powstawał, kolory możemy ustawić sobie indywidualnie względem preferencji domyślnie jest to czerwony i zielony. Ze względów czysto psychologicznych zalecamy jednak ustawienie sobie innych kolorów, zwłaszcza zmianę koloru czerwonego.  Średnią kroczącą na wolumenie też można modyfikować wizualnie i technicznie.
Wzrost wolumenu przy odwróceniu trendu jest mocnym potwierdzeniem siły powstania lokalnego dołka lub wierzchołka, co w dość prostu sposób pozwala nam na określenie momentu zajęcia pozycji długiej lub krótkiej. Osobiście nie zalecamy dokonywania decyzji inwestycyjnych jedynie na podstawie analizy wolumenu. Jest on bardzo istotnym elementem analizy jednak nie wyłącznym.

Co wskazuje wolumen handlowy kryptowalut?
Wolumen handlowy krytowaluty wskazuje na zainteresowanie daną walutą. Im więcej osób kupuje lub sprzedaję dane aktywo tym większe zainteresowanie nią.
 
Kryptowaluta o dużym wolumenie handlowym może stać się na rynku kryptowalut walutą o niskim wolumenie i odwrotnie.
 
Niski wolumen handlowy oznacza, że inwestorzy nie są zbytnio zainteresowani zakupem lub sprzedażą danego aktywa.
Czy wolumen na krypto może być fałszywy?
Tak, możliwe jest fałszywe zawyżanie wolumenu, jest to praktyka zwana jako „Wash Trading”. Polega ona na jednoczesnym składaniu zamówień kupna i sprzedaży. Zamówienia te wzajemnie się anulują i nie powodują ruchu rynku.
 
Według firmy badawczej Messari: „powszechnie wiadomo, że wiele giełd prowadzi praktykę handlową WASH w celu zawyżenia wolumeny handlowego”
Czy wolumen jest niezbędny do wyceny coinów?
Wielu traderów postrzega wolumen jako najważniejszą metrykę do wycey kryptowaluty. 
Obliczanie wolumenu
Obliczenie wolumenu obrotu kryptograficznego wymaga określenia całkowitej wartości rodzaju kryptowaluty, która zmieniła ręce w danym okresie. Na przykład, jeśli łączna kwota zakupu i sprzedaży Bitcoin (BTC) na bybit w ciągu ostatnich 24 godzin wynosiła 10 miliardów dolarów, wówczas 24-godzinny wolumen obrotu BTC na bybit wyniósł 10 miliardów dolarów.

Dołącz do naszej społeczności!

Converging Analytics – Trade House z własną opracowaną strategią inwestycyjną. Stworzyliśmy i wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązania na rynkach blockchain.

© 2022 Converging Analytics by InFlowSoft. All Rights Reserved.